AFIQ Training & Advisory merupakan penyedia khidmat latihan dalam pengurusan kewangan dan pelaburan

Kedua-dua speaker / trainer kami merupakan Capital Market Representative’s Licence Services (CMSRL) dalam Financial Planning dan melepasi Modul 7: Financial Statement Analysis dan Asset Valuation.¬†

Lead Trainer: Suzardi Maulan
Trainer: Zulkhairi Zulkifli

Hubungi kami

Klik sini untuk menjemput kami memberikan ceramah / latihan / bengkel berkaitan kewangan & pelaburan di organisasi kalian.