AFIQ Training & Advisory dapat menawarkan khidmat ceramah & latihan, khusus dalam bidang Islamic finance, wealth management & investment.

Bermula dari ceramah 90 minit sehingga tailor-made workshop untuk keperluan organisasi anda.

Senarai Konsultan AFIQ Training & Advisory

Suzardi Maulan (Pakdi), IFP
Bidang: Pasaran modal, saham, pelaburan
Hubungi: 0126979982

grav15e

Suhaida Mahpot
Bidang:
Kewangan Islam, pasaran modal dan sukuk
Hubungi: 0126979982

Zulkhairi Zulkifli
Bidang:
Cashflow, urus hutang, pelaburan
Hubungi: 0192200624